Red Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde.


Carlos I. Aymerich Cano

Universidade da Coruña

Carlos I. Aymerich Cano

(Vigo, 1967) é Profesor Titular de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña. A sua actividade investigadora desenrólase no eido do Dereito da contratación pública, da organización territorial do Estado e do impacto e control das políticas de austeridade e participou coma relator en diferentes congresos, xornadas, seminarios e masters en diversas universidades. Realizou estancias de investigación nas Universidades de Bochum (1994) e Paris-Pantheon (1995). Foi vogal da Xunta Electoral de Galiza (1997-2000), deputado ao Congreso na VII lexislatura (2000-2004) e deputado no Parlamento de Galiza entre 2005 e 2013.

Monografías

  • “Os límites ás competencias autonómicas de fomento. Análise da xurisprudéncia do Tribunal Constitucional español”, EGAP, Santiago de Compostela, 1992. – “Ayudas Públicas y Estado autonómico”, Universidade da Coruña, A Coruña, 1994.
  • Autor de múltiples artigos e capítulos de libros, así como de diversos artigos de revistas.

redecover.es