Red Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde.


Eduardo Salazar Ortoño

Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Murcia

Eduardo Salazar Ortoño
  • Trala licenciatura en Dereito e paralelamente á práctica profesional como avogado, comecei a miña formación en Dereito Ambiental a través dos cursos de Doctorado de la Universidad de Alicante dirixidos por D. Ramón Martín Mateo. O traballo de suficiencia investigadora, cualificado con sobresaliente, versou sobre o “Tratamiento penal de la omisión de los funcionarios en relación a los delitos contra el medio ambiente.”
  • Posteriormente, grazas á Beca “Cela” do Ministerio de Asuntos Exteriores, cursei estudos na Universidad de Dresden (Alemania), para a obtención do grado de Magíster Legum (LLM) con especialidade en Dereito Ambiental alemán.
  • Dende o meu incorporación ao Departamento de Dereito Administrativo da Facultad de Derecho de Murcia participei en dous grupos de investigación, o actual en materia de Bioderecho e previamente noutro grupo que me ocupou no proxecto europeo denominado LAPSI, sobre a reutilización da información pública.
  • Así mesmo vin publicando artigos regularmente en revistas de Dereito Ambiental así como participei na redacción de capítulos en tres monografías.

redecover.es