Red Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde.


Marina Rodríguez Beas

Marina Rodríguez Beas
  • Doutora en Dereito pola Universidad Rovira i Virgili dende ou ano 2013 e especialista en Dereito local, urbanístico e ambiental. Cursou estudos de Máster en Xestión e Dereito Local, Diplomatura de posgrado en Dereito Local e Diplomatura de posgrado en Dereito urbanístico na Escuela de Administración Pública de Cataluña, Universidad Autónoma de Barcelona e a Universidad Rovira i Virgili e o Máster Universitario Oficial en Dereito Ambiental da Universidad Rovira i Virgili.
  • Actualmente é Personal Investigador de acceso ao SECTI, adscrita ao departamento de Dereito público da Universidad Rovira i Virgili, co perfil de docencia en Dereito Administrativo, Dereito da información e da comunicación, investigación en Dereito Administrativo, Dereito urbanístico, Dereito ambiental, ordenación e intervención en actividades económicas dos ciudadáns.
  • É investigadora no Grupo de Investigación en Organización y Recursos Humanos en Inteligencia y Seguridad Publicas (GRORHISP) da Universidad Rovira i Virgili, membro do Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), Grupo de investigación de Cataluña (SGR) consolidado e persoal adscrito á Cátedra Màrius Viadel i Martín, de Estudios de Derecho Local da Universidad Rovira i Virgili.
  • Tamén participou como membro no proxecto de investigación “Derecho ambiental y libertad de servicios en el mercado interior: nuevos retos, transformaciones y oportunidades” (DER2010-19343), financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación (Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional I+D+I. Subdirección General de Proyectos de Investigación).
  • Recientemente recibiu unha beca do Instituto de Estudios Autonómicos de Cataluña para a investigación sobre as autonomías políticas territoriales e en concreto para o traballo titulado “Comercio interior y comunidades autónomas. Alcance de las competencias autonómicas en la regulación de los horarios comerciales”.
  • Entre os seus ámbitos de investigación destacan tres liñas principais. LA primeira é a do Dereito ambiental e en concreto son varios temas sobre os que recae o labor investigadora como: os Entes locales e o medio ambiente, novos instrumentos para a tutela ambiental, enerxía e Smart Cities y Desenvolvemento urbano sostenible. A segunda liña de investigación recae sobre o Dereito urbanístico e a Ordenación e intervención administrativa en actividades económicas dos ciudadáns. E a terceira liña de investigación se incardina no Dereito administrativo xeneral, relacionada coa organización administrativa e o réxime xurídicos dos actos administrativos e do procedemento, a potestade reglamentaria, a actividadd administrativa, a responsabilidade patrimonial da Administración pública e da Xurisdición Contencioso- Administrativa.

redecover.es