Red Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde.


Roberto Bustillo

Doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria

Roberto Bustillo
  • Douctor en Dereito pola Universidad de Cantabria (1999). Desenvolveu funcións docentes e investigadoras nas Universidades Universidades de Cantabria (1992-2003), La Rioja (2003-2004) e Vigo (dende 2004 ata o día de hoxe).
  • Desenvolveu na Facultade de Dereito da Universidade de Vigo funcións como Vicedecano (2007-2008 e 2009-2010) e como Decano dende outubro de 2012 á actualidade.
  • Organizou e coordinou durante a súa primeira edición o Máster en Dereito Urbanístico e do Medio (DUMA) pola Universidade de Vigo, o primeiro Máster xurídico adaptado ao Espazo Europeo de Educación Superior da Universidade de Vigo e un dos primeiros do sistema Universitario de Galicia.
  • Realizou estanzas de investigación postdoutoral na Université Paris I Panthéon-Sorbonne, na Università degli Studi dei Firenze e na Freie Universitäte Berlin.
  • Publicou máis de cincuenta artigos e monografías sobre temas xurídicos en editoriais e publicacións periódicas nacionais e estranxeiras, e participou como investigador principal ou investigador a tempo completo ou parcial en máis de dez proxectos e programas gañados en convocatorias competitivas de ámbito europeo (1), estatal (6) ou autonómico (4) (visite a sección Investigación).
  • Dende unha perspectiva profesional, desenvolveu funcións xudiciais en xulgados do contencioso-administrativo de Cantabria (setembro de 2001 – agosto 2003) e prestou asesoramento xurídico a Gobernos autonómicos de Galicia, Asturias, Cantabria, a Rexión de Murcia e a Comunidade Valenciana, ademais da diversos Entes locais, empresas consultoras e despachos de avogados en Galicia, Asturias, Cantabria e a Comunidade Valenciana.

redecover.es