Red Mercado y medio ambiente. Propuestas jurídicas para una economía verde.


Santiago Álvarez Carreño

Profesor Titular de Universidad de Murcia

Santiago Álvarez Carreño

Datos biográficos:

  • Nacido en Murcia en 1968. Estudou no Colegio Público «La ANEJA» e bachillerato no Instituto «El Carmen» (Premio extraordinario de Bachillerato).

Titulación:

  • Licenciado en Dereito pola Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (Premio Extraordinario Fin de Carrera) en 1991. Doutor en Dereito (Premio Extraordinario de Doctorado y Acreditación de Doctorado Europeo) en 1998.

Becas:

  • Obtivo unha Beca do Consello de Europa para ampliación de estudos na Universidad de Friburgo (Suiza) —curso 1992/1993— e a Beca do Congreso dos Diputados para a elaboración de Tese doctorales na súa convocatoria de 1997.

Docencia:

  • O seu vinculación laboral coa UMU comenzou en febreiro de 1992 como Ayudante de Escuela Universitaria. Tras ocupar as sucesivas figuras contractuales existentes neses momentos, obtivo praza de Profesor Titular de Universidad no ano 2001. Impartiu docencia nas diferentes asignaturas e en todos os niveis de formación (Licenciatura, Doctorado, Grados y Máster) da súa Área.

Publicacións:

  • Publicou dous monografías (El Derecho de Petición —1999— e El Régimen jurídico de la Depuración de las Aguas residuales urbanas —2002) e colaborou en moitos libros colectivos (23) e publicou numerosos artigos en revistas especializadas tanto españolas (29) como extranxeiras (3).

Proxectos de Investigación:

  • Participou en varios Proyectos de investigación (7), en tres de eles en calidade de investigador principal.

Cargos académicos:

  • Membro da Comisión Académica do Máster en Tecnología, Administración y Gestión  del Agua (TAYGA) da Universidad de Murcia.Foi Secretario (1999-2000) e Director  (2007-2009) do Departamento de Dereito Administrativo da Universidad de Murcia. Na actualidade desempeñase como Secretario General da Universidad de Murcia

Traballos técnicos/informes:

  • Elaborou diversos dictames xurídicos. Entre eles para o UNESCO Center for Water Law (Dundee —UK): “The Groundwater Directives —Summary of Transposition in Selected Countries: Spain”, 2011.

Outras referencias:

  • El Prof. Álvarez Carreño foi ponente en diversos Congresos Nacionales e impartiu clases, cursos y conferencias en diversas Universidades nacionais e extranxeiras (Alemania, México, Reino Unido, Francia, Argentina). É membro da Asociación Española de Derecho Ambiental (ADAME), da Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA) e investigador do Centro de Estudios Ambientales da Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (CEDAT). Foi profesor visitante no UNESCO Centre for Water Law, Policy and Science (Dundee — Reino Unido) e no Environmental Law Center da University of Vermont (South Royalton —Estados Unidos de América).

redecover.es